Tématem setkání je verš z listu Židům, který odkazuje na Ježíše Krista, který je stejný včera, dnes i na věky.

Chceme se v programu zaměřit na minulost, současnost i budoucnost Bratrské jednoty baptistů a věříme, že je součástí historie Kristovy církve v obou našich zemích.

Symbolem setkání je kříž tvořený mnoha rukami, které jsou symbolem každého sboru, který byl, je a bude tvořen mnoha jednotlivci, které si Pán Ježíš Kristus povolal do své církve a společenství jednoho s druhým. 

Jsme různí, přesto však dohromady můžeme tvořit celek, který odkazuje na Krista a na jeho tělo na této zemi.

Jsme vděčni za společnou minulost a ty, kteří nám kázali a vedli nás ve víře, uvědomujeme si naši současnost se všemi výzvami, která má a společně se modlíme za naši budoucnost, aby byla budoucností podle Boží vůle.

Přijďte společně s námi vzdát díky Pánu za 100 let, co jsme mohli být spolu.