Milí bratři, milé sestry, milí přátelé, záznamy z konference najdete zde

_______________________________________

Konference Bratrské jednoty baptistů

v České republice a na Slovensku


25. - 27. října 2019, Litoměřice

Zveme vás do Litoměřic na program pro všechny generace s možností ubytování a stravování po celou dobu konference.

Během celého víkendu připravujeme

  • společné bohoslužby
  • biblické programy
  • sdílení ze života sborů
  • ohlédnutí za historií
  • volitelné semináře
  • koncert a večery chval
  • dětský odpolední program

Tématem setkání je verš z listu Židům, který odkazuje na Ježíše Krista, který je stejný včera, dnes i na věky. Chceme se v programu zaměřit na minulost, současnost i budoucnost Bratrské jednoty baptistů a věříme, že je součástí historie Kristovy církve v obou našich zemích.

Symbolem setkání je kříž tvořený mnoha rukama, které jsou symbolem každého sboru, který byl, je a bude tvořen mnoha jednotlivci, které si Pán Ježíš Kristus povolal do své církve a společenství jednoho s druhým. 

Jsme různí, přesto však dohromady můžeme tvořit celek, který odkazuje na Krista a na jeho tělo na této zemi.

Jsme vděčni za společnou minulost, a ty, kteří nám kázali a vedli nás ve víře. Uvědomujeme si naši současnost se všemi jejími výzvami a společně se modlíme za naši budoucnost, aby byla budoucností podle Boží vůle.

Přijďte společně s námi vzdát díky Pánu za 100 společných let, co jsme mohli být spolu.