SEMINÁŘE

V sobotu odpoledne se ve dvou blocích uskuteční volitelné semináře, které připravily jednotlivé odbory BJB v ČR a na Slovensku a také společný seminář obou historických komisí. Blok I. je od od 14.00 do 15.30 hodin, blok II. pak od 16.00 do 17.30 hodin. Každý seminář se opakuje 2x za sebou, máte tak možnost výběru tématu.

100 let evangelizace (Daniel Kuc)

Ohlédnutí za tím, jak jsme v našich sborech během všech těch let stále stejné evangelium předávali měnící se společnosti. Přemýšlení o tom, jakému člověku se snažíme sdělit dobrou zprávu v roce 2019. Jaké otázky si kladou lidé dnes? Co je pro ně důležité? Jakým způsobem myslí a jakým jazykem mluví? Odpovídají naše způsoby misie dnešní době? A také výhled kudy dál. Zamyšlení, jak zůstat v evangelizaci uprostřed všech těch změn srozumitelní i do budoucna.

Radosť a výzvy spojené so zakladaním nových zborov v Bjb na Slovensku (Ben Uhrin)
Skutočné príbehy viac i menej úspešných pokusov o založenie nového zboru v posledných rokoch. V čom sme sa poučili, na čom pracujeme, aké výzvy vidíme pred sebou. Ako hľadať a pripravovať novú generáciu verných a odvážnych vedúcich nových tímov. Akú úlohu pri tom zohráva vedenie zboru a denominácie.

Stres v křesťanském životě a službě (Marek Macák)
Potýkání se se stresem je velkou výzvou dnešní doby, která se nevyhýbá ani nám křesťanům, a už vůbec ne těm, kteří jsou zapojeni do nějaké formy služby v církvi. Podíváme se na biologické, psychologické i duchovní aspekty stresu, na to jak stres souvisí s našim životem s druhými i s Bohem, a jaké duchovní výzvy skýtá vyrovnávání se s tímto jevem v našich životech a společenstvích. Zvláštní pozornost budeme věnovat vztahu stresu a duchovního formování a růstu.

Služba žien v životě zboru (Judita Kolaříková)
Skrze obeť Pána Ježiša sme všetci deťmi Božími bez rozdielu, žid či pohan, muž, alebo žena. Ján 3,16 Všetci, ktorí veria v Krista, patria k jednému telu, všetci sú vedení jednou hlavou, ktorou je Kristus. Každý veriaci dostal od Boha určité schopnosti, ktorými môže slúžiť na posilnenie tela - cirkvi. Zodpovednosťou cirkvi je povolávať učeníkov v každom národe. Táto úloha zahrňuje kázanie, vyučovanie, uzdravovanie, sýtenie, dávanie, spravovanie, budovanie a mnoho ďalších úloh. Efežanom 4,1-15 Dôležitou súčasťou cirkvi boli od začiatku aj ženy, ktoré významne obohatili zborový život. Do dnes slúžime v zboroch obdarené špeciálnymi darmi a zastávame nenahraditeľné miesta. Pokiaľ svoje dary nepoznáš, popros Boha aby ti ich ukázal, možno práve prostredníctvom testu, ktorý ti ponúknem počas konferencie. Niektorí ľudia majú sklony preceňovať svoje schopnosti a podceňovať možnosti skupiny. Opak je pravdou. Jednotou v Kristovi nie je potlačená naša identita, práve naopak, lepšie a účinnejšie vieme napĺňať Božie plány. A ak ti zas tvoje schopnosti pripadajú byť obyčajné a bezvýznamné, nezabudni, že si ich dostal na to, aby si s nimi slúžil Bohu. Správne rozoznanie svojho duchovného daru a jeho požívanie ťa naplní radosťou a spokojnosťou zo služby na Božom diele.

Historie baptistů v ČR a na Slovensku (Slávka Švehlová a Janko Szollos a členové historických komisí)
1) Počátky vztahů českých a slovenských baptistů za habsburské monarchie - br. Franc, předseda historické komise, sbor Litoměřice. 2) Sjednocení (Rakousko -Uherské, Čechoslovácké, České) a období první republiky (do roku 1938) - ses. Švehlová, tajemnice historické komise, sbor Praha 3. 3) Češi a Němci (české a německé sbory na území protektorátu) v letech 1939 - 1945 - ses. Pípalová, nová členka historické komise, sbor Praha 3. 4) Baptisté za Slovenského štátu (1939 -1945) - někdo ze slovenské hist. komise. Informace br. Szöllos. . 5) Baptisté v období komunistického režimu a prvních letech svobody do r. 1992 - ses. Kucová, členka historické komise, sbor Praha 4. 6) Baptisté v samostatné Slovenské republice

Muž podle Božího srdce (Mirek Čížek)
Ačkoliv s Marií "učinil veliké věci ten, který je mocný" (L 1,49), přesto jednal Hospodin v záležitostech rodiny s Josefem - adoptivním otcem Ježíše. Na biblickém příkladu Josefa, tesaře z Nazareta, uvidíme přirozenou vůdčí roli muže v rodině. Josef blahodárně ovlivnil svého nejstaršího adoptivního syna, jakož i své další ("biologické") děti jako byl Jakub, Josef, Šimon, Juda ... Josefovo otcovství nám zanechalo mimořádně inspirativní dědictví. Pojďme společně tento odkaz v biblickém svědectví objevit a prozkoumat. Správný chlap, odpovědný muž a vzorný otec je dnes často "ohroženým druhem" nejen v naší společnosti, ale mnohdy i v křesťanských sborech. Zvu vás na cestu proti proudu.

DEJ SE DO KLIDU, aneb "Děti ve věku - NÁCT = noční můra rodičů" (Jaroslav a Daniela Plevovi)
Děti v pubertě již nejsou ani naši "obdivovatelé" (předškoláci), ani "pozorovatelé" (mladší školní věk), ale stali se z nich "kritici". Přesto může být puberta krásné období - probereme nebezpečí módních trendů, řekneme si, v čem jako rodiče musíme změnit přístup, zmapujeme strategické oblasti a namodelujeme vhodné postupy. Seminář odpovídá na věčnou otázku rodičů ve vztahu k teenagerovi: výchova nebo partnerství?

Sedem manželských zručností (Ivan a Ester Staroňovi)
Dobré manželstvo sa nerodí, dobré manželstvo sa tvorí. Ale ako budovať zdravý vzťah? Počas nášho seminára by sme Vás radi previedli siedmymi najdôležitejšími manželskými zručnosťami, ktoré podľa odborných výskumov, patria medzi kľúčové pre dlhodobý a uspokojivý manželský vzťah. Sú nimi: komunikácia, poznanie partnera, sebariadenie, riešenie konfliktov, sex a romantika, každodenný život a zvládanie stresu.