SVĚDECTVÍ

Sto svědectví o Kristu

V říjnu letošního roku se bude konat konference Bratrské jednoty baptistů v České republice a na Slovensku. Rádi bychom si tímto způsobem připomenuli společnou minulost a vzdali Bohu díky za ty, kteří nám byli svědectvím o své víře a předali nám ji do dnešních dnů.

Nechceme oslavovat historii samotnou, ale svědčit o živém Ježíši, který je, byl a bude přítomný ve své církvi. Proto bychom chtěli tímto způsobem oslovit vás s prosbou o svědectví o setkání se s Kristem, jeho odpuštěním a povoláním do života ve společenství bratří a sester.

Prosíme vás, abyste nahráli svoje odpovědi na tyto 3 otázky jakoukoliv formou (na mobilní telefon, na mikrofon do záznamu, do počítače) a poslali ho do 30. 6. 2019 na emailovou adresu info@baptist.cz. Vyžádejte si vždy potvrzení doručení, v případě větší velikosti přílohy bude nutné zaslání jiným způsobem (uschovna.cz, na CD nebo FTP).

Na nahrávce by měly zaznít také samotné otázky položené jinou osobou (tazatelem).

1) Jak jste uvěřil/a v Ježíše Krista? Jak jste ho poznal/a jako svého Pána?

2) Jaká byla vaše další životní cesta? Čím vás Bůh provedl ve vašem duchovním životě?

3) Co pro vás znamená život v baptistickém sboru? Co vás Bůh skrze toto společenství naučil?

Celková délka nahrávky by neměla přesáhnout 9 minut, na jednotlivé otázky doporučujeme max. 3 minuty včetně otázky samotné. V případě, že odpověď na některou otázku bude kratší, můžete prodloužit jinou odpověď při dodržení limitu 9 minut celkově.

Neumíme odhadnout počet nahrávek, které dostaneme k dispozici, proto prosím počítejte s tím, že v případě vyššího počtu budeme vybírat nahrávky podle obsahu, chtěli bychom také zohlednit různý věk a zastoupení českých a slovenských nahrávek.

Nahrávky budou k dispozici ve formě CD (formát mp3), online na webu a k poslechu během konference. Věříme tomu, že mohou být dlouholetým svědectvím o Boží moci mezi námi.

Děkujeme za vaši spolupráci na tomto díle

Ukázka 1

Ukázka 2

Ukázka 3

Ukázka 4

Ukázka 5

(všechny ukázky - ZIP)